MillWothkiKi Wiki
Advertisement

All Japanese National Championship

1973 Kaichiro Tsuji 1974 Takakazu Kasahara 1975 Akira Yamazaki 1976 Fumio Fujita 1977 Hiroshi Inoue so called 1977 WOC 1978 Hidenori Maruoka 1979 Hiroshi Inoue 1980 Takuya Mimura 1981 Hidenori Maruoka 1982 Kunihiko Tanida 1983 Ken'Ichi Ishii 1984 Ryoichi Taniguchi 1985 Masaki Takizawa 1986 Hideshi Tamenori 1987 Ken'Ichi Ishii 1988 Hideshi Tamenori 1989 Hideshi Tamenori 1990 Hideshi Tamenori 1991 Shigeru Kaneda 1992 Kazuhiro Sakaguchi 1993 Nobuyuki Takizawa 1994 Masaki Takizawa 1995 Hideshi Tamenori 1996 Takeshi Murakami 1997 Makoto Suekuni 1998 Takeshi Murakami 1999 Kenta Tominaga 2000 Kazuhiro Sakaguchi 2001 Kazuhiro Sakaguchi 2002 Tatsuya Komano 2003 Hiroshi Goto 2004 Hideshi Tamenori 2005 Hideshi Tamenori 2006 Tetsuya Nakajima 2007 Tomohiro Ohno 2008 Takamune Iijima 2009 Masaki Takizawa 2010 Sohei Sasaki

Women 1973 Yukiko Shinozaki 1974 Tomiko Suzuki 1975 Takami Mizutani 1976 Eriko Ohyama 1977 Mikiko Mizutani 1978 Emiko Ishii 1979 Miki Tamaie (Miki Harada) 1980 Koko Kunieda 1981 Kimie Ohashi 1982 Rika Osumi 1983 Keiko Horiuchi 1984 Kotoko Matsui 1985 Kotoko Matsui 1986 Miyuki Tanaka 1987 Miki Tamaie (Miki Harada) 1988 Miyuki Tanaka 1989 Azusa Watanabe 1990 Masami Ishii 1991 Azusa Watanabe 1992 Azusa Watanabe 1993 Masaki Ohyanagi 1994 Mami Yamanaka 1995 Mami Yamanaka 1996 Masaki Ohyanagi 1997 Akemi Sugiyama 1998 Yoko Sano 1999 Yoko Sano 2000 Mami Yamanaka 2001 Kotoe Tamaie 2002 Hisako Kinoshita (Hisako Hoshi) 2003 Toshimi Tsuji (Toshimi Takano) 2004 Hisako Kinoshita (Hisako Hoshi) 2005 Mami Yamanaka and Mai Sudou 2006 Yukiko Tatsumi 2007 Yukiko Tatsumi 2008 Yukiko Tatsumi 2009 Yoko Sano 2010 Tanizawa Misato

See also[]

Meijin at Othello

Advertisement